Drukuj

Audyty obszaru jakości mają na celu ocenę jak funkcjonuje system zarządzania jakością (ang. Quality Management Systems) Państwa Firmy w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009. Na wymagania normy jakości, które są badane podczas audytu składają się przede wszystkim: zaangażowanie kierownictwa w utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, nadzór nad dokumentami i zapisami, usystematyzowanie zarządzania zasobami w organizacji, ustanowiona i stosowana polityka jakości, ustanowienie procesów realizacji wyrobu i  zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi procesami, zaprojektowanie mapy procesów, określenie celów jakości, dokonywanie systematycznych pomiarów odnośnie skuteczności poszczególnych procesów i obszarów.