DAXON SOLUTIONS. Kierunek na rozwój oferuje współpracę Firmom, które są na tym etapie dojrzałości, że byłyby gotowe podziałać w zakresie procesu twórczego, aby go u siebie zbadać i byłyby gotowe do pracy nad jego uporządkowaniem i rozwijaniem, w celu doskonalenia, zarówno całej organizacji, jej pracowników, produktów, procesów i marketingu, jak również obszaru zarządzania wiedzą, ochrony wiedzy i jej zatrzymania w organizacji, o co bardzo często, mimo bezpieczeństwa informacji, się po prostu nie troszczy, a powinno. Proponujemy zacząć od audytu innowacyjnego, który składa się z:

1) przeglądu organizacji,

2) rekomendacji dla innowacyjnej organizacji do rozwoju w postaci projektu z założeniami jak niżej.

 

Zakres działań systemowych:

1) opisanie procesu twórczego (lub w przypadku, gdy istnieje, doprecyzowanie),

2) opisanie procedur pomocniczych (lub w przypadku, gdy istnieją, doprecyzowanie).

 

Zakres działań operacyjnych:

1) wprowadzenie narzędzi ICT i IT,

2) zarządzanie innowacjami,

3) zarządzanie bazą wiedzy. 

DAXON SOLUTIONS Dagmara Modrzejewska, NIP: 6442959228, REGON: 360285765, ul. Mickiewicza 3, 40-092 Katowice
tel.: +48 32 724 10 73; +48 662 512 792

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie materiałów zawartych na stronie www.daxonsolutions.pl bez zgody Właściciela DAXON SOLUTIONS jest zabronione
pod rygorem skutków prawnych.